Op weg naar de Floriade

In 2022 opent de Floriade haar deuren in Almere. Het thema van deze editie  is ‘Growing Green Cities’. Het evenement vraagt aandacht voor mondiale vraagstukken als voedselvoorziening, klimaatverandering, energiewinning en circulaire economie.

Branchevereniging VHG, de gemeente Almere, de provincie Flevoland, Aeres Hogeschool en Wellantcollege zijn samen op weg naar de Floriade. In de aanloop naar het event brengen we de waarde van groen onder de aandacht van een breed publiek. De Floriade is een enorme kans om de grote toegevoegde waarde van (werken in het) groen te promoten.

Om de aandacht voor de Floriade te versterken en zo veel mogelijk partijen met het evenement te verbinden worden er op verschillende plaatsen in Nederland ‘groene acties’ georganiseerd. Denk aan het planten van vlinderstruiken, groene wanden en bomen. Het idee is om te komen tot zes ‘groene linten’ door Nederland, die eindigen met een groene ‘etalage’ langs de  Waterlandseweg in Almere en op het Floriadeterrein.

Schets van de Floriade in 2022

Bekijk de officiële opening van de etalages
en de verbrede Waterlandseweg:

Openingshandeling etalages langs de Waterlandseweg

Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG, gedeputeerde Jaap Lodders wethouder Tjeerd Herrema van Almere en gedeputeerde Jan-Nico Appelman hebben de openingshandeling verricht door een royale bak van Flevolands essenhout te beplanten. De plantenbak staat symbool voor de thematische ‘etalages’ die in 2018 en 2019 aangelegd zullen worden. De bak is gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Groene etalages

De weg naar de Floriade is voor Branchevereniging VHG  even belangrijk als het evenement zelf.  Op verschillende manieren willen we laten zien wat de waarde van groen is voor de kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit, gezondheid van mensen en voor de circulaire economie.  Groene ‘etalages’ langs de toegangsweg tot de Floriade lenen zich daar goed voor.

Langs de  Waterlandseweg  (N305) in Almere  komen  zes  speciale  plekken; zogenaamde etalages.  Deze etalages illustreren elk een verbinding tussen groen en de thema’s ‘water’, ‘biodiversiteit’, ‘energie’, ‘gezondheid’, ‘luchtkwaliteit’ en ‘economische waarde’.

Met deze etalages laten bedrijven en kennisinstellingen zien wat er op het gebied van groene innovatie mogelijk is. Zij tonen o.a. onderzoek waarmee ze de waarde van groen aantonen en die kennis oplevert die ook op termijn goed toepasbaar is.

Het streven is om eind 2018 de eerste vier etalages gereed te hebben en de zes groene linten steeds verder uit te rollen.

De etalages  komen tot stand op initiatief van VHG, de provincie Flevoland, de gemeente Almere, Aeres,  het  Wellantcollege en SBB.

De etalages langs de Waterlandseweg

Hoe onderwijs én het vergroenen van de Waterlandseweg samengaan

Bij de baanverdubbeling van de Waterlandseweg staan groen en verbinding in meer opzichten centraal: de provincie Flevoland heeft meer volwassen bomen geplant dan gebruikelijk. De Etalages van de VHG zorgen niet alleen voor een nog groenere aanblik, maar zijn ook ontwerp- en onderzoekslocaties voor het onderwijs. Zo worden jong en oud, overheid, groenbedrijven en onderwijs de komende jaren duurzaam betrokken bij de verdere vergroening van de Waterlandseweg en de rest van de provincie. Lees meer hierover in de onderstaande artikelen

Deelnemers:
BTL Nederland

Het groene lint Groen & Water komt vanaf Sluis in Zeeland naar de Floriade. Initiatiefnemend bedrijf is BTL Nederland.

Meedoen?
Wilt u meedoen met een aansprekend Groen & Water-project? Neem dan contact op met Robert Smid (robert@smidverbindt.nl)

Lees meer

De etalage
In de etalage Groen & Biodiversiteit gaan we scenario’s uitwerken voor biodiversiteit-bevorderend groen. Bijvoorbeeld een ecologische hoofdstructuur voor wilde bijenpopulaties door middel van groenvoorziening.

Deelnemers:
Aeres Hogeschool Almere, AOC oost, Aeres MBO Velp, Krinkels, Hoveniers & Groencentrum Wenninkhof.

Het groene lint Groen & Biodiversiteit komt vanaf Overijssel en Gelderland naar de Floriade. De bedrijven Krinkels en Wenninkhof zijn initiatiefnemers.

Meedoen?
Neem voor meer informatie op met contactpersoon Bas van Swigchem (bas@gripopgroen.nl)

Lees meer

Deelnemers:
TRI groei in groen Zuid

Het groene lint Groen & Energie komt vanaf Maastricht naar de Floriade. Initiatiefnemend bedrijf is TRI groei in groen Zuid.

Meedoen?
Wilt u meedoen met een aansprekend Groen & Energie-project? Neem dan contact op met Robert Smid (robert@smidverbindt.nl)

Lees meer

Deelnemers:
Weverling, Monster

Het groene lint Groen & Gezondheid start in Den Haag en de kuststreek. Initiatiefnemend bedrijf is Weverling Monster.

Meedoen?
Wilt u meedoen met een aansprekend Groen & Gezondheid-project? Neem dan contact op met Robert Smid (robert@smidverbindt.nl)

Lees meer

Deelnemers:
Stoop, Waarland

Het groene lint Groen & Luchtkwaliteit loopt vanaf Den Helder via Amsterdam naar de Floriade. Initiatiefnemend bedrijf is Stoop in Waarland.

Meedoen?
Wilt u meedoen met een aansprekend Groen & Luchtkwaliteit-project? Neem dan contact op met Bas van Swigchem (bas@gripopgroen.nl)

Lees meer

Deelnemers:
DonkerGroen, Sneek

Het groene lint Groen & Economische waarde loopt van Leeuwarden naar de Floriade. Initiatiefnemend bedrijf is DonkerGroen in Sneek.

Meedoen?
Wilt u meedoen met een aansprekend Groen & Energie-project? Neem dan contact op met Bas van Swigchem (bas@gripopgroen.nl)

Lees meer

Doe ook mee!

Wilt u meedenken en helpen te laten zien wat de waarde van groen is?

Bedrijven, scholen en overheidsinstanties nodigen wij graag uit om samen de ideeën verder uit te werken en te realiseren. U kunt contact met ons opnemen door het formulier in te vullen en te versturen.

Groene etalages langs
de Waterlandseweg:
op weg naar de Floriade 2022.