Lintmark Kotten

Wethouder buitengebied Wim Elferdink van Winterswijk heeft donderdagochtend 21 juni bij Aarde-Werk ‘De Stegge’ in Winterswijk de Kotten geopend, samen met initiatiefnemer Jan Bent. Deze ‘lintmark’ markeert de start van het lint Groen & Biodiversiteit, het lint dat vanuit het oosten van Nederland naar de Floriade 2022 leidt. 

Groene linten naar de Floriade
Deze plek is een samenwerkingsverband van Hoveniers & Groencentrum Wenninkhof, Aarde-Werk ‘de Stegge’ en Branchevereniging VHG. Tijdens de opening hebben de wethouder, Jan Clement en Bas van Swigchem van de VHG-werkgroep Floriade verschillende planten gepoot in de grote plantenbak van duurzaam Winterswijks eikenhout. Wethouder Wim Elferdink: “Biodiversiteit bevorderen staat in het nieuwe collegeprogramma, omdat het bijdraagt aan gezondheid en welbevinden. Met een initiatief als de groene linten bij Aarde-werk De Stegge werken we samen met alle maatschappelijke partners aan een landschap als medicijn, met biodiversiteit als belangrijkste ingrediënt.”

Opmaat naar Floriade
Bent is net als de andere initiatiefnemers van deze plek enthousiast voorvechter van biodiversiteit en neemt anderen daar graag in mee: “In buitengebieden als Kotten en Meddo is al veel groen, maar we willen inwoners stimuleren om de biodiversiteit te vergroten. Via subsidies kunnen ze tegen lage kosten inheemse planten en hagen plaatsen. Ook bieden we bijenmengsels aan voor die vele kleine stukjes ongebruikt land, die dorps- en buurtgenoten nu nog telkens moeten maaien. Groen draagt ook bij aan basisvoorwaarden zoals veiligheid, privacy. Ook in kleine tuintjes.” Net als in Almere in aanloop naar de komende Floriade is er in het collegeprogramma in Winterswijk ook aandacht voor biodiversiteit. Deze ‘lintmark’ in Kotten laat dat bij uitstek zien.

Al doende
Bij Aarde-Werk ‘de Stegge’ wordt al doende geleerd en met die inzichten wordt het terrein verder ontwikkeld. Het inspirerende terrein wordt tot een integraal duurzaam systeem gemaakt door biodiversiteit slim te combineren met

  • denken en werken in kringlopen
  • toepassen van duurzame, onuitputtelijke energie
  • beperken van ecologische voetafdruk van de menselijke gebruikers

Het groene lint biodiversiteit start op het terrein van Aarde-Werk ‘de Stegge’. Deze Praktijkschool voor Duurzaamheid bevordert de biodiversiteit optimaal. Deze duurzame aanpak trekt veel bezoekers uit het hele land. Sinds 2006 neemt de variatie in planten en dieren toe dankzij takkenrillen, beperkt maaien, microklimaatzones, rommelhoekjes en aanplant van vergeten en inheemse plantensoorten. Het aantal verschillende planten is dan ook indrukwekkend: maar liefst 483 soorten komen op het terrein voor (zie grafiek).


Bas van Swigchem (VHG-werkgroeplid Floriade en coördinator lint biodiversiteit. links ), Jan Clement (voorzitter werkgroep Floriade, achteraan)  en wethouder Elfderdink van Winterswijk (rechts vooraan) beplanten de ‘lintmark’ bij Aarde-werk De Stegge in Winterswijk Kotten

Jan Bent van Hoveniers & Groencentrum Wenninkhof (links) is initiatiefnemer van deze ‘lintmark’ biodiversiteit: ”We leven in een groene omgeving en die willen we groen houden. Daarom willen we de jeugd ook betrekken. Dertig leerlingen van de openbare basisschool Kotten, pal achter de hotspot, maken deze ochtend insectenhotels voor op het terrein en ze ervaren verschillende stukjes natuur op het blotevoetenpad. Als we op de juiste wijze bezig zijn met biodiversiteit, zijn we direct bezig met hún toekomst.” 

Doe ook mee!

Wilt u meedenken en helpen te laten zien wat de waarde van groen is?

Bedrijven, scholen en overheidsinstanties nodigen wij graag uit om samen de ideeën verder uit te werken en te realiseren. U kunt contact met ons opnemen door het formulier in te vullen en te versturen.

Groene etalages langs
de Waterlandseweg:
op weg naar de Floriade 2022.