Etalages als proeftuin voor toegepast onderzoek

De groene Etalages langs en rondom de Waterlandseweg en het Floriadeterrein laten straks zien wat je met groen kunt doen. Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool onderzoeken op dit moment of zij van deze etalages ook proeftuinen kunnen maken. Deze proeftuinen worden dan ingezet voor toegepast onderzoek door MBO, HBO en WO en om de onderzoeksresultaten te tonen.

Aansluiting groenonderwijs-arbeidsmarkt
Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool willen hiermee de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid versterken. Daardoor zal vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (rondom groenontwikkeling en -beheer) beter op elkaar aansluiten en leerlingen worden gestimuleerd om in de regio door te studeren en/of te gaan werken. Daarnaast willen de betrokken partijen bij de etalages met de onderzoeksresultaten laten zien wat groen kan doen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Door deze resultaten te optimaliseren en te tonen in de etalages/proeftuinen, worden particulieren, bedrijven en overheden gestimuleerd om groen in te zetten voor een betere leefomgeving.

Realisatie, beheer en doorontwikkeling
Als er voldoende funding wordt gevonden voor de proeftuinen, werken in ieder geval VHG, HBO en MBO samen om de zes etalageproeftuinen te realiseren. Na oplevering krijgt Aeres Almere de verantwoordelijkheid over de continuering van de etalages. Jaarlijks pakken zij nieuwe opgaven vanuit de markt op, om in de proeftuinen oplossingen uit te testen en te tonen.

Onderzoek als samenwerking
De Provincie Flevoland wil de innovatiekracht bij bedrijven en kennisinstellingen stimuleren en ondersteunen in aanloop tot de Floriade. Hiermee wil zij de kenniseconomie te vergroten en meer innovatieve ondernemers, studenten en onderwijs verbinden aan Flevoland. De etalageproeftuinen is een van de projecten om dat te realiseren. De provincie en Aeres Almere Aeres en de provincie onderzoeken nu samen welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Doe ook mee!

Wilt u meedenken en helpen te laten zien wat de waarde van groen is?

Bedrijven, scholen en overheidsinstanties nodigen wij graag uit om samen de ideeën verder uit te werken en te realiseren. U kunt contact met ons opnemen door het formulier in te vullen en te versturen.

Groene etalages langs
de Waterlandseweg:
op weg naar de Floriade 2022.