Studenten Aeres Hogeschool onderzoeken biodiversiteit

 

De biodiversiteit staat wereldwijd onder hoge druk. Vooral insecten dreigen uit te sterven door een breed scala aan door de mens veroorzaakte veranderingen. Insecten zijn essentieel voor de bestuiving van planten. Hoe krijg je deze insectengroepen (terug) en hoe ontwikkel je locaties voor mensen én een betere biodiversiteit?

Biologiestudenten van Aeres Hogeschool onderzochten hoe ze de biodiversiteit terug kunnen brengen. In hun Handboek Gebiedsinrichting hebben ze per type locatie omschreven welke planten, landschapselementen en welk beheer ingezet zou moeten worden om de biodiversiteit te vergroten.

Onderzoeksuitkomsten
De studenten hebben per bestuivende insectengroep onderzocht wat het belang is  van de soorten en wat deze soorten nodig hebben om zich in een gebied te kunnen vestigen. Om de diversiteit aan bestuivende insectensoorten te verhogen, zoals de wilde bij, moet er continu voldoende voedsel en nestgelegenheid zijn en het landschapsbeheer moet op de juiste manier worden uitgevoerd.

  • De studenten beschrijven in hun handboek wat geschikte gebieden zijn en wat deze gebieden kenmerkt. Ze reiken een methode aan om de staat van een gebied te bepalen. Zo wordt voorkomen dat bij-vriendelijke gebieden onnodig worden veranderd en dat er wordt geïnvesteerd in gebieden die geen of onvoldoende potentie hebben.
  • Inheemse planten zijn belangrijk voor de diversiteit aan bestuivende insecten. De studenten hebben daarom lijsten met inheemse kruidachtige planten en houtachtige gewassen opgesteld. Deze lijsten helpen te bepalen welke planten geschikt zijn voor een specifiek gebied. Aan de hand daarvan kunnen zaadmengsels worden samengesteld en houtachtige planten worden aangeplant.
  • Landschapselementen zoals insectenhotels, insectenheuvels, steilwanden en dood hout bieden nestgelegenheid. Het handboek geeft advies over de plaatsing van deze elementen.

Bekijk hier het volledige onderzoek.
Bekijk hier het handboek gebiedsinrichting.

 

Groene etalages langs
de Waterlandseweg:
op weg naar de Floriade 2022.