Start eerste groene lint

In Hoorn is begin maart 2018 gestart met het eerste landelijke groene lint naar de Floriade 2022. Dit bijenlint van de Stichting Stadslandbouw Hoorn past goed binnen het thema ‘Groen & biodiversiteit’.

Een groen en bloeiend bijenlint door woonwijken heen vergroot de biodiversiteit en helpt de bijen in hun voortbestaan. Bijen zijn essentieel voor de voedselvoorziening. De start van het bijenlint is gemarkeerd met het planten van een peterselieappelboom. Deze historische soort verwijst naar de fruitteelt die hier vroeger plaatsvond.

In volgende fasen wordt het lint uitgebreid met het inzaaien van bloemenmengsels die aantrekkelijk zijn voor bijen, het uitplanten van verschillende bijenvriendelijke vaste planten en heesters.

Partners
De groene linten in de aanloop naar de Floriade zorgen voor meer groen dankzij verbindingen tussen VHG, overheden, het bedrijfsleven, het (beroeps)onderwijs en de Floriade 2022.
Partners van het eerste uur zijn onder andere Aeres Hogeschool Almere, AOC Oost, Aeres MBO Velp, Hoveniers- en Groencentrum Wenninkhof, Stoop Waarland, BTL, Krinkels en Weverling.
Het aantal partners zal de komende jaren sterk toenemen.


(vlnr) Chris de Meij, Voorzitter Stichting Stadslandbouw Hoorn en initiatiefnemer van het Bijenlint, Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn en 
Jan Clement,  voorzitter van de werkgroep Floriade van VHG planten de Peterselie-appel.

Burgemeester Jan Nieuwenburg ondersteunt dit groene initiatief: “De start van het Bijenlint met deze iconische appelbomen zorgt ervoor dat er in Hoorn genoeg bloesem en groen komt voor de bijen. Dat is ook goed voor inwoners van de gemeente. Bovendien draagt ons Bijenlint bij aan de luchtkwaliteit, het thema van het Groene Lint dat hier loopt. Andere gemeenten zouden dit initiatief over moeten nemen.”

 


(vlnr) Jan Clement, voorzitter van de werkgroep Floriade van VHG, Chris de Meij, Voorzitter Stichting Stadslandbouw Hoorn en initiatiefnemer van het Bijenlint, Bert Kuit projectcoördinator vanuit de werkgroep voor Groen & Luchtkwaliteit en Jos Stoop, van Stoop Waarland, initiatiefnemend bedrijf van het lint Groen & Luchtkwaliteit.

Doe ook mee!

Wilt u meedenken en helpen te laten zien wat de waarde van groen is?

Bedrijven, scholen en overheidsinstanties nodigen wij graag uit om samen de ideeën verder uit te werken en te realiseren. U kunt contact met ons opnemen door het formulier in te vullen en te versturen.

Groene etalages langs
de Waterlandseweg:
op weg naar de Floriade 2022.