Zomerupdate groen en Economische Waarde

Het Lint Groen en Economische Waarde start in het noorden op in samenwerking met Donker Groen. Het lint loopt van uit Leeuwarden via Emmeloord naar Almere. Mogelijk komt er ook nog een tweede lus bij, vanuit Groningen via Hoogeveen naar Almere.

Kartrekkers Elwin de Vink en Klaas Kiekenbos van Donker Groen hebben een praktisch plan van aanpak ontwikkeld. Ze stellen dit beschikbaar voor de andere linten. Het streven is om de komende jaren 1 project per kwartaal te lanceren.

Doe ook mee!

Wilt u meedenken en helpen te laten zien wat de waarde van groen is?

Bedrijven, scholen en overheidsinstanties nodigen wij graag uit om samen de ideeën verder uit te werken en te realiseren. U kunt contact met ons opnemen door het formulier in te vullen en te versturen.

Groene etalages langs
de Waterlandseweg:
op weg naar de Floriade 2022.