Scholieren Helen Parkhurst ontwerpen insectenhotel in etalage biodiversiteit

Ook het middelbaar onderwijs is betrokken bij de etalages langs de Waterlandseweg. Drie Technasiumstudenten van Helen Parkhurst, Daltonschool voor mavo, havo en vwo in Almere, hebben in opdracht van de provincie Flevoland gewerkt aan een prototype voor de etalage biodiversiteit. Het resultaat is een insectenhotel in de vorm van de letters ALMERE. Dit hotel trekt de aandacht van voorbijgangers en huist diverse insectensoorten die bijdragen aan de biodiversiteit in de omgeving.

Zichtbaar
De biodiversiteit langs de Waterlandseweg vergroten is niet eenvoudig. Helemaal niet als je dit zichtbaar wilt doen, omdat het om een etalage gaat. De scholieren kozen voor een locatie naast De Kemphaan, een gebied van Staatsbosbeheer waar al veel verschillende dieren en planten te vinden zijn.

Meer inheemse planten
Langs de Waterlandseweg ziet de voorbijganger vooral de breedbladige bosorchidee, de brandnetel, riet (voor insecten), de berenklauw en het groot en klein hoefblad. Dit zijn planten die goed groeien op de aanwezige vruchtbare grond. Boswachter Rob Koetsier weet veel over de biodiversiteit in Almere en over het beleid wat in Almere wordt gevolgd rondom het vergroten van de biodiversiteit. In een gesprek met de boswachter ontdekten de scholieren. dat in Almere geen nieuwe plantensoorten worden geïntroduceerd om de biodiversiteit te vergroten. Om insecten te trekken worden planten toegevoegd die nu al in het gebied voorkomen. De scholieren hebben gekozen voor een insectenhotel om meer bestaande soorten insecten te huisvesten. Voor bijen, wespen en hommels, vlinders, parasitaire insecten en andere kruipers biedt het hotel een passende inrichting.

Experts geïnterviewd
In hun onderzoek citeren de scholieren Gerard Oostermeijer, onderzoeker natuurbehoud. Hij vindt dat de overheid een keuze moet maken voor landbouw of biodiversiteit. Het een gaat ten koste van het ander. Hoogleraar ecologie Hans Cornelissen laat een ander geluid horen: Ook kleinere initiatieven kunnen helpen de biodiversiteit te vergroten. Als stadsbewoners kunnen bijdragen door een paar stoeptegels uit de grond te halen en er een struik te planten die vogels of bijen aantrekt, dan moet het langs de Waterlandseweg ook kunnen.

Groene etalages langs
de Waterlandseweg:
op weg naar de Floriade 2022.